OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Treść naszych stron została opracowana z największą starannością. Nie możemy jednak zagwarantować, że treści te są poprawne, kompletne i aktualne. Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za nasze własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Telemediengesetz.

Jednakże zgodnie z §§ 8 do 10 Telemediengesetz nie jesteśmy zobowiązani jako usługodawcy ani do stałego monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji od osób trzecich, ani do badania okoliczności wskazujących na działania niezgodne z prawem. Powyższy zapis nie narusza obowiązku usuwania lub blokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Jednakże poniesienie odpowiedzialności jest możliwe dopiero od momentu, w którym konkretne naruszenie prawa zostało stwierdzone. Po stwierdzeniu naruszeń prawa niezwłocznie usuniemy te treści.

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich. Nie mamy żadnego wpływu na ich zawartość, dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za treści podmiotów trzecich. Odpowiedzialność za zawartość stron, do których prowadzą odnośniki, w każdym przypadku spoczywa na ich właścicielu lub podmiocie obsługującym. Strony, do których prowadzą odnośniki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w chwili ich umieszczania. W momencie umieszczania linków nie stwierdzono żadnych nielegalnych treści. Nie można jednak oczekiwać stałej kontroli treści stron, do których prowadzą linki, bez konkretnego uzasadnienia. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa niezwłocznie usuniemy takie linki.

PRAWA AUTORSKIE

Treści i materiały na tych stronach, stworzone przez podmiot obsługujący stronę podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przekształcanie, rozpowszechnianie i każda forma wykorzystania wykraczająca poza ograniczenia praw autorskich wymagają pisemnej zgody autora, kompilatora lub posiadacza praw. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego i nie może być wykorzystywane do celów komercyjnych. Teksty, które są udostępnione do pobrania w formie komunikatów prasowych, zostały udostępnione do wykorzystania w celach dziennikarskich przez Jack Link’s Europe GmbH. W przypadku, gdy treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, obowiązują prawa autorskie podmiotów trzecich. Treści podmiotów zewnętrznych będą oznaczone jako takie. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie. Po stwierdzeniu naruszenia prawa niezwłocznie usuniemy takie treści.

Gdy treść na tej stronie nie została utworzona przez operatora, obowiązywać będą prawa autorskie stron trzecich. W szczególności treść strony trzeciej będzie opisana jako taka. W razie stwierdzenia naruszenia praw autorskich, prosimy o kontakt. Jeśli dowiemy się o naruszeniach prawa, usuniemy takie treści niezwłocznie.