Polityka prywatności
Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

Link Snacks, Inc. Polityka prywatności

Witaj na JackLinks.com („Strona”). Ta strona jest własnością firmy Link Snacks, Inc. („my”, „nas”, „nasz” lub „Jack Link’s”) i jest przez nią obsługiwana. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia nasze praktyki, określa opcje prywatności naszych użytkowników („Ty” lub „Twój”) i opisuje, w jaki sposób gromadzone i wykorzystywane są informacje na temat użytkownika.  

Korzystając ze strony internetowej Jack Link’s® lub z dowolnej naszej aplikacji, produktów, usług, funkcji, narzędzi lub zasobów, użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszej Polityki prywatności i naszego Regulaminu.

Niniejsza Polityka Prywatności wraz z Regulaminem, stanowiącym integralną część niniejszego dokumentu, określa zasady korzystania ze Strony przez użytkownika. Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do platform zewnętrznych lub innych platform należących do Jack Link’s. Nie dotyczy ona również informacji gromadzonych za pośrednictwem innych kanałów, np. przez telefon lub osobiście.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i oznaczymy nowe wersje odpowiednią datą wejścia w życie. Zalecamy odwiedzenie Strony w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami w naszym sposobie postępowania. Dalsze korzystanie ze Strony oznacza zgodę na naszą aktualnie obowiązującą Politykę prywatności.

Gromadzone przez nas informacje

Istnieje kilka sposobów uzyskiwania informacji o użytkowniku, w tym poprzez (A) informacje przekazywane nam bezpośrednio przez użytkownika; (B) informacje, które gromadzimy automatycznie; oraz (C) informacje, które otrzymujemy od podmiotów trzecich. Obejmują one dane, które pozwalają na bezpośrednią (tj. Twoje imię i nazwisko) lub pośrednią (tj. informacje o sposobie korzystania z Internetu) identyfikację użytkownika.

Informacje, które możemy gromadzić, obejmują między innymi: Informacje, które użytkownik podaje ręcznie. Jack Link’s gromadzi informacje, które użytkownik podaje ręcznie (za pomocą klawiatury, myszy lub touchpada) podczas korzystania z tej Strony. Na przykład zbieramy informacje, które podajesz podczas subskrypcji naszych wiadomości e-mail, kontaktując się z nami w przypadku pytań lub wchodząc w inny sposób w interakcję z tą stroną. Niektóre z informacji podawanych ręcznie mogą być danymi osobowymi, takimi jak imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz historia transakcji związanych z korzystaniem z naszych produktów i usług. Informacje z zewnętrznych platform społecznościowych. Użytkownik może zarejestrować się, zalogować lub udoskonalić swój profil na tej Stronie, wybierając opcję automatycznego wypełniania żądanych pól danych informacjami, które wcześniej dostarczył do innych platform społecznościowych (takich jak Facebook lub Twitter). W ten sposób użytkownik zwraca się do platformy zewnętrznej o przesłanie nam informacji, w tym danych osobowych, z profilu użytkownika na tej platformie. Informacje z Twojej przeglądarki lub urządzenia. Jack Link’s gromadzi informacje, które są wysyłane do nas automatycznie lub biernie przez przeglądarkę internetową lub urządzenie przenośne. Informacje te zazwyczaj obejmują adres IP użytkownika, nazwę systemu operacyjnego, nazwę i wersję przeglądarki, nazwę domeny, z której użytkownik uzyskuje dostęp do Usług, datę i godzinę wizyty, ilość czasu spędzonego na przeglądaniu lub korzystaniu z tej Strony, liczbę odwiedzin Strony, inne dane o kliknięciach lub korzystaniu z witryny, e-maile otwierane, przekazywane dalej lub kierujące do Strony oraz odwiedzane przez użytkownika podstrony na Stronie. Otrzymywane przez nas informacje mogą zależeć od ustawień przeglądarki lub urządzenia użytkownika. Dane te mogą być wykorzystywane do diagnozowania problemów z naszymi serwerami, analizowania trendów, śledzenia ruchu/działania stron internetowych, poczty elektronicznej i aplikacji mobilnych użytkowników, identyfikowania lub gromadzenia obszernych danych demograficznych do zagregowanego wykorzystania, a także do dostosowania reklam internetowych i mobilnych skierowanych do użytkownika na komputerach lub urządzeniach, z których może on korzystać.

Informacje gromadzone przy pomocy plików cookie i innych technologii. Komputerowe dane lub pliki, często nazywane „cookie’s” mogą być wysyłane przez przeglądarkę internetową i przechowywane na pojedynczym komputerze, aby umożliwić naszemu serwerowi „rozpoznanie” użytkownika poprzez nawigację po Stronie i aby umożliwić nam zasilenie konta użytkownika w związku z różnymi transakcjami online. Używamy plików cookie i innych technologii, w tym identyfikatorów urządzeń, w celu gromadzenia informacji i obsługi niektórych funkcji tej Strony. Możemy również korzystać z plików danych komputerowych, często nazywanych „web beacons”, które są gromadzone z wiadomości e-mail lub z linków na stronach zewnętrznych, które pozwalają naszemu serwerowi na ocenę popularności tych linków lub informacji zawartych w wiadomościach e-mail oraz na stronach zewnetrznych. Na przykład możemy wykorzystywqc te technologie do:

 • Gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z tej Strony — które strony odwiedzają, z jakich linków korzystają i jak długo pozostają na każdej stronie;
 • Wspomagania funkcji i funkcjonalności tej Strony — na przykład, aby zaoszczędzić użytkownikowi kłopotów z ponownym wprowadzaniem informacji już znajdujących się w naszej bazie danych lub w celu wyświetlenia ustawień ustalonych podczas poprzednich wizyt;
 • Dostosowania doświadczenia użytkownika podczas korzystania z tej Strony; i
 • Ulepszania naszych działań marketingowych, w tym poprzez wykorzystanie reklamy ukierunkowanej.
 • Aby uzyskać informacje na temat korzystania przez nas z plików cookie i innych podobnych technologii za pośrednictwem Usług, możesz zapoznać się z naszą polityką plików cookie tutaj.

Aby uzyskać informacje na temat korzystania przez nas z plików cookie i innych podobnych technologii za pośrednictwem Usług, możesz zapoznać się z naszą polityką plików cookie tutaj.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje gromadzone za pośrednictwem tej Strony internetowej

Jack Link’s może wykorzystywać informacje, które gromadzimy od użytkownika i na jego temat do różnych celów biznesowych; zasadniczo w celu świadczenia usług i ofert na naszej Stronie internetowej, poprawy obsługi i zaangażowania klienta, a także rozwijania i ulepszania Strony. Będziemy przetwarzać Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych i niniejszą Polityką prywatności. Będziemy mieć podstawy prawne do przetwarzania Twoich danych, jeśli:

 • musimy przetwarzać dane użytkownika w celu dostarczenia mu produktu, usługi lub oferty, o którą poprosił lub w celu zawarcia umowy;
 • użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie;
 • mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych użytkownika – np. w celu zapobiegania oszustwom, w celach marketingu bezpośredniego, bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych, analizy danych, udoskonalania, modyfikacji lub ulepszania naszych usług, rozpoznawania trendów w ich użytkowaniu, określania skuteczności kampanii promocyjnych oraz personalizacji reklamowej usługi poprzez wykorzystanie danych, tak aby ułatwić i przyspieszyć składanie przez użytkownika zamówień, i/lub
 • jesteśmy prawnie zobowiązani do ich przetwarzania.

Gromadzimy informacje o użytkowniku w celu zapewnienia usług i produktów, a także w celu gromadzenia informacji, które są niezbędne do prawidłowego działania Strony. Zobacz więcej.

Wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników do różnych celów związanych z naszą działalnością, w tym między innymi w celu:

Gromadzimy informacje o użytkowniku w celu zapewnienia mu usług i produktów, a także w celu gromadzenia informacji, które są niezbędne do prawidłowego działania Strony. Zobacz więcej. Wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników do różnych celów związanych z naszą działalnością, w tym, między innymi w celu:

 • Dostarczania informacji, produktów i usług, o które użytkownik prosi, umożliwiając użytkownikowi otrzymywanie od nas informacji dotyczących produktów lub usług Jack Link’s;
 • Wysyłania lub inicjowania programów marketingu bezpośredniego, takich jak newslettery lub informacje o nowych produktach oraz oferowanych przez nas usługach;
 • Korzystania z treści z platform mediów społecznościowych, na których można dyskutować o naszych produktach lub używać hashtagów związanych z naszymi produktami;
 • Przetwarzania transakcji płatniczych i statusu płatności;
 • Finalizowania za pośrednictwem Strony transakcji zainicjowanych przez użytkownika i wysłanie do wyznaczonego odbiorcy;
 • Zapewniania skutecznej obsługi klienta;
 • Zapewniania użytkownikowi spersonalizowanego doświadczenia podczas korzystania z tej Strony;
 • Kontaktowania się z użytkownikiem w sprawie informacji i powiadomień związanych z korzystaniem z tej Strony;
 • Kontaktowania się z użytkownikiem w sprawie ofert specjalnych i innych informacji, którymi naszym zdaniem byłby zainteresowany (zgodnie z preferencjami dotyczącymi prywatności, które użytkownik nam przekazał);
 • Aby lepiej zrozumieć potrzeby i zainteresowania użytkownika;
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania ryzyku kredytowemu lub oszustwom;
 • Śledzenia informacji o wizytach użytkownika na tej Stronie, aby umożliwić nam świadczenie lepszych usług;
 • Zapraszania użytkownika do udziału w ankietach i przekazywania nam informacji zwrotnych (zgodnie z preferencjami dotyczącymi prywatności, które użytkownik nam przekazał);
 • Ulepszania zawartości, funkcjonalności i użyteczności tej Strony;
 • Ulepszania naszych produktów i usług oraz przyciągania inwestorów;
 • Usprawniania naszych działań marketingowych i promocyjnych;
 • Dostarczania informacji na temat korzystania ze Strony lub preferencji użytkownika naszym zewnętrznym sprzedawcom i dostawcom; oraz
 • W jakimkolwiek innym celu określonym w stosownej informacji o ochronie prywatności, umowie dotyczącej usługi click-through lub innej umowie pomiędzy nami a użytkownikiem.

Jeśli korzystasz z tej Strony, aby połączyć się z usługami stron zewnętrznych, upoważniasz nas do korzystania z informacji od Ciebie i na Twój temat, w Twoim imieniu, do interakcji z tymi usługami podmiotów trzecich na podstawie Twojego zapytania.

W jaki sposób udostępniamy dane innym

Możemy udostępniać dane, które gromadzimy od użytkownika i o nim zewnętrznym sprzedawcom, innym użytkownikom tej Strony, platformom mediów społecznościowych innych firm, w ramach rodziny korporacyjnej, w formie zagregowanej lub pozbawionej elementów pozwalających na identyfikację, innym starannie wybranym partnerom biznesowym, w ramach transferów biznesowych, lub do przestrzegania przepisów prawa i ochrony naszych praw oraz praw innych osób, zgodnie z poniższym opisem. Zobacz więcej.Sprzedawcy zewnętrzni. Jack Link’s udostępnia informacje zgromadzone za pośrednictwem tej Strony innym sprzedawcom, którzy działają w naszym imieniu. Na przykład, możemy korzystać z usług sprzedawców zewnętrznych, aby zaprojektować i obsługiwać tę Stronę, przeprowadzać ankiety, przetwarzać informacje na temat karty kredytowej użytkownika i wspierać nasze działania promocyjne. Sprzedawcy zewnętrzni mogą potrzebować informacji o użytkowniku w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań. Zazwyczaj są one wymagane na mocy umowy, aby zachować poufność informacji użytkownika i korzystać z nich tylko w celu świadczenia usług w naszym imieniu, jednak tak jak opisano poniżej, możemy zezwolić im na wykorzystanie danych zagregowanych lub pozbawionych elementów umożliwiających identyfikację do własnych celów oraz do wprowadzania do obrotu produktów i usług innych klientów. Inni użytkownicy tej Strony. Użytkownik może przesyłać Treści wygenerowane przez siebie na tej Stronie lub za jej pośrednictwem. W niniejszej Polityce prywatności Treści Wygenerowane przez Użytkownika („TWU”) odnoszą się do treści zamieszczanych przez użytkownika za pomocą udostępnianych przez nas narzędzi portali społecznościowych, co nie stanowi „Komentarza” (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w naszym Regulaminie Strony). Wszelkie dane osobowe zawarte w TWU mogą być odczytywane, gromadzone lub wykorzystywane przez innych. Ponadto możemy wykorzystywać przekazane przez użytkownika TWU do kampanii reklamowych i innych promocji. Możemy lub nie możemy używać imienia i nazwiska użytkownika w związku z tego typu działaniem i możemy lub nie możemy ubiegać się o jego zgodę przed wykorzystaniem treści do takich celów. W związku z tym nie należy wymagać zachowania prywatności w odniesieniu do TWU, które użytkownik przesyła na tej stronie lub za jej pośrednictwem. Zewnętrzne platformy społecznościowe. Możemy zapewnić funkcjonalność tej Strony, która pozwala na automatyczne publikowanie informacji o działaniach podejmowanych na tej Stronie za pośrednictwem serwisów społecznościowych innych firm (takich jak Facebook, Twitter, lub Pinterest). Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z tej funkcjonalności, osoby posiadające dostęp do profilu użytkownika na platformie zewnętrznej mogą zobaczyć podjęte przez niego działania, na przykład zakupione przez niego przedmioty. W związku z tym nie należy oczekiwać zachowania prywatności w ramach tego typu czynności. Ponadto, jeśli użytkownik zdecyduje się połączyć swój profil na tej Stronie z kontem na zewnętrznej platformie społecznościowej, możemy udostępnić tej platformie dane zawarte w profilu użytkownika. Rodzina korporacyjna Jack Link’s. Właściciel i operator tej Strony może udostępniać informacje zgromadzone za pośrednictwem tej strony innym firmom w ramach struktury korporacyjnej Jack Link’s. Te spółki stowarzyszone mogą wykorzystywać dane użytkownika do własnych celów marketingowych oraz w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności. W formie zagregowanej lub pozbawionej elementów pozwalających na identyfikację. Informacje zgromadzone za pośrednictwem tej Strony wykorzystujemy w celu stworzenia skompilowanego, zagregowanego widoku schematów użytkowania. Możemy udostępniać zagregowane informacje zbiorcze podmiotom trzecim, co pozwoli nam i im lepiej zrozumieć naszą bazę użytkowników. Możemy również udostępniać podmiotom zewnętrznym informacje na temat sposobów, w jakie poszczególne osoby korzystają z tej Strony, jednak wyłącznie w formie pozbawionej elementów pozwalających na identyfikację („Dane zindywidualizowane”). Dane zindywidualizowane nie są danymi pozwalającymi na identyfikację osoby, ale odzwierciedlają one schematy użytkowania Strony stosowane przez konkretnego użytkownika, w przeciwieństwie do zbiorczych schematów użytkowania. Możemy dostarczać podstawowe dane demograficzne (płeć i wiek) wraz z dostarczaniem Danych zindywidualizowanych. Podmioty zewnętrzne zazwyczaj używają tych informacji do celów analitycznych i do sprzedaży własnych produktów i usług. Inni, starannie wybrani partnerzy biznesowi. Od czasu do czasu możemy udostępniać informacje wybranym podmiotom zewnętrznym w celach marketingowych (takim jak nasi sponsorzy, partnerzy, reklamodawcy, sieci reklamowe, serwery reklamowe i firmy analityczne lub innym podmiotom trzecim w celu związanym z marketingiem, promocją i innymi ofertami, a także informacjami o produkcie). Możemy na przykład współpracować z podmiotami zewnętrznymi w ramach sponsorowania konkursów lub innych promocji. Możemy również udostępniać tym podmiotom trzecim informacje, które nam przekazujesz, aby wziąć udział w konkursie lub skorzystać z promocji. Przedtem jednak możemy zaoferować użytkownikowi możliwość „ wycofania się” lub „wyrażenia zgody”, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Przeniesienie własności przedsiębiorstwa. Twoje dane będą przekazane następcy organizacji, jeśli na przykład przeniesiemy własność lub prowadzenie tej strony na inną organizację, jeśli połączymy się z inną organizacją lub zostaniemy przejęci przez inną organizację, lub jeśli zlikwidujemy posiadane przez nas aktywa. W przypadku takiego przeniesienia wykorzystanie informacji przez następcę organizacji nadal będzie podlegać niniejszej Polityce Prywatności i preferencjom prywatności podanym nam przez użytkownika. W celu przestrzegania przepisów i ochrony naszych praw oraz praw innych osób. Możemy ujawnić informacje o użytkowniku, jeśli działając w dobrej wierze, uznamy, że ujawnienie informacji jest zgodne z prawem, nakazem sądowym, wezwaniem sądowym lub innym procesem prawnym. Możemy również ujawnić dane użytkownika, aby zapobiec ewentualnemu przestępstwu lub przeprowadzić dochodzenie w sprawie ewentualnego przestępstwa, takiego jak oszustwo lub kradzież tożsamości; w celu ochrony bezpieczeństwa tej Strony; egzekwowania lub stosowania naszego Regulaminu lub innych umów; lub w celu ochrony naszych własnych praw lub własności, praw, własności lub bezpieczeństwa naszych użytkowników lub innych osób.

Reklama behawioralna/Reklama oparta na zainteresowaniach

Oprócz plików cookie dostarczanych przez nas do komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika za pośrednictwem tej Strony niektóre podmioty zewnętrzne mogą dostarczać użytkownikowi pliki cookie z różnych powodów. Na przykład, możemy korzystać z narzędzia analitycznego Google Analytics, które pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszych Stron. Inne strony trzecie mogą dostarczać pliki cookie do komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika, aby z biegiem czasu śledzić jego zachowania online na stronach niepowiązanych i/lub dostarczać ukierunkowane reklamy na tej Stronie lub na innych stronach internetowych. Możemy na przykład korzystać z Google Analytics, narzędzia do analityki internetowej, które pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszych Stron. Inne strony trzecie mogą dostarczać pliki cookie do komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika w celu śledzenia jego zachowań online na przestrzeni czasu i na stronach niezwiązanych i/lub dostarczania ukierunkowanych reklam na tej Stronie lub na innych stronach internetowych. Użytkownik może dokonać wyboru w zakresie gromadzenia informacji przez strony zewnętrzne na naszych Stronach. Na przykład, jeśli nie chcesz, aby informacje o Twojej wizycie na tej Stronie były przesyłane do Google Analytics, możesz pobrać dodatek do przeglądarki dotyczący rezygnacji (opt-out). Należy pamiętać, że dodatek nie blokuje wysyłania do nas informacji. Ponadto, jeśli użytkownik chciałby zrezygnować z możliwości zbierania przez podmioty uczestniczące informacji o jego zachowaniach w Internecie do celów reklamowych podczas przeglądania naszych witryn internetowych, należy kliknąć tutaj, aby uzyskać „Rezygnację ze Strony”. Zostaniesz przekierowany do profesjonalnie opracowanej strony internetowej umożliwiającej użytkownikowi wybór, czy każdy wymieniony podmiot może gromadzić i wykorzystywać dane do celów reklamowych opartych na zainteresowaniach. Może się zdarzyć, że niektóre strony zewnętrzne gromadzące informacje oparte na zainteresowaniach na tej Stronie nie uczestniczą w Rezygnacji ze Strony; w takim przypadku najlepszym sposobem uniknięcia śledzenia Twoich zachowań w sieci przez firmę zewnętrzną może być odpowiednie ustawienie przeglądarki i usunięcie plików cookie. Opisana powyżej Rezygnacja ze Strony działa tylko na stronach internetowych. Aby zrezygnować z udziału podmiotów uczestniczących w śledzeniu Twoich zachowań w celach reklamowych, gdy korzystasz z aplikacji mobilnej, pobierz i skorzystaj z aplikacji „App Choices” Digital Advertising Alliance. Podobnie jak w przypadku Rezygnacji ze Strony, „Rezygnacja z aplikacji mobilnej” uniemożliwia śledzenie tylko podmiotom uczestniczącym. Pamiętaj, że Rezygnacja ze Strony i aplikacji mobilnej zależy od urządzenia, a funkcja Rezygnacji ze Strony zależy od przeglądarki. Jeśli chcesz zrezygnować z udziału podmiotów uczestniczących w gromadzeniu informacji na podstawie Twoich zainteresowań na wszystkich urządzeniach i przeglądarkach, musisz wykonać opisane powyżej czynności na każdym urządzeniu i przeglądarce.

W jaki sposób użytkownicy mogą ograniczać gromadzenie danych

Szanujemy Twoje prawo do dokonywania wyborów dotyczących sposobu, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy informacje, które podajesz na tej Stronie lub za jej pośrednictwem. Staramy się zapewnić możliwość wyboru w odpowiednim czasie i miejscu. Chociaż bardzo się staramy, aby wykorzystywać i ujawniać dane osobowe naszych użytkowników wyłącznie w powyżej określonych celach, możesz zdecydować się na niepodawanie danych osobowych lub ograniczenie uzyskiwanych przez nas danych osobowych w następujący sposób. Zobacz więcej. Mechanizm „Do Not Track” [„Nie śledź”] i ograniczenia plików cookie. Twoja przeglądarka może dostarczyć tej Stronie sygnał „Do-Not-Track” („DNT”). Ze względu na zmieniający się stan technologii i niezdecydowanie w branży technologicznej i marketingowej co do znaczenia sygnałów DNT, obecnie nie gwarantujemy w żaden sposób, że będziemy honorować sygnały DNT. Możesz również ograniczyć gromadzenie plików „cookie” w ustawieniach przeglądarki. Może to jednak uniemożliwić nam dostarczanie użytkownikowi najbardziej odpowiednich produktów lub informacji dotyczących tej Strony. Google Analytics: Możesz ograniczyć możliwości Google Analytics w zakresie śledzenia aktywności w Internecie, zgodnie z tym, co opisano w powyższej sekcji dotyczącej „Reklamy behawioralnej”. Preferencje wcześniej wyrażone. Możesz zmienić wcześniej wyrażone preferencje dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy informacje, które podajesz na tej Stronie lub za jej pośrednictwem. Jeśli na przykład użytkownik podał nam swoje dane kontaktowe i otrzymywał od nas okresowo wiadomości e-mail, może wstrzymać otrzymywanie tych e-maili, klikając link „zrezygnuj z subskrypcji” w stopce wiadomości e-mail. Użytkownik może zmienić inne preferencje za pomocą utworzonego na Stronie konta. W przeciwnym razie skontaktuj się z nami, korzystając z informacji podanych w poniższej sekcji „Kontakt”.

Jak uzyskać dostęp do swoich danych, poprawiać je, usuwać lub nimi zarządzać.

Jeśli użytkownik utworzył profil na tej Stronie, może on uzyskać dostęp do swoich danych, aktualizować je lub poprawiać przy pomocy ustawień swojego konta. W przeciwnym razie może potrzebować naszej pomocy. Skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych. Odpowiemy na wszelkie zapytania w odpowiednim terminie, nie później jednak niż w terminie określonym przez obowiązujące prawo. Możemy poprosić użytkownika o dodatkowe dane w celu zweryfikowania tożsamości. W większości przypadków zapewnimy użytkownikowi dostęp do danych i poprawimy lub usuniemy wszelkie niedokładne informacje. W niektórych przypadkach możemy jednak ograniczyć lub odrzucić prośbę użytkownika, jeśli prawo na to zezwala lub tego od nas wymaga, lub jeśli nie jesteśmy w stanie zweryfikować jego tożsamości. Jeśli użytkownik chce skasować opublikowane przez siebie dane w okresie swojej niepełnoletności, powinien skontaktować się z nami, korzystając z informacji podanych w poniższej sekcji „Kontakt”. Jeśli mieszkasz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i chcesz uzyskać dostęp do wszelkich posiadanych przez nas na Twój temat danych osobowych, poprawić je, usunąć lub przenieść, lub wycofać zgodę na wykorzystanie przez nas niektórych danych, możesz skontaktować się z nami w sposób określony w sekcji „Kontakt”. Uwaga: o ile wszelkie zmiany wprowadzone przez użytkownika będą uwzględniane w aktywnych bazach danych użytkowników natychmiast lub w odpowiednim czasie, możemy zachować wszystkie informacje przekazane przez użytkownika w celu tworzenia kopii zapasowych, archiwizacji, zapobiegania oszustwom i nadużyciom, analizy, wywiązania się ze zobowiązań prawnych lub w przypadkach, w których w uzasadniony sposób uważamy, że mamy ku temu uzasadnione powody. Użytkownik może odmówić udostępnienia nam pewnych danych osobowych. W takim przypadku możemy nie być w stanie zapewnić niektórych funkcji i prawidłowego działania Strony. W każdej chwili użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych z uzasadnionych przyczyn, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej. W razie podejrzenia, że prawo do prywatności przyznane przez obowiązujące przepisy o ochronie danych zostało naruszone, prosimy o kontakt z [WSTAWIĆ]. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organów ochrony danych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak długo będziemy ich potrzebować do celów, dla których są przetwarzane. Na przykład zachowamy Twoje dane tak długo, jak długo aktywne będzie Twoje konto lub w razie potrzeby, aby świadczyć Ci usługi; po tym czasie będziemy przechowywać dane osobowe przez okres, który pozwala nam obsługiwać lub odpowiadać na wszelkie skargi, zapytania lub wątpliwości dotyczące Twojego konta. Twoje dane mogą również zostać zachowane, abyśmy mogli dalej ulepszać Twoje doświadczenie związane z naszą działalnością. Przechowujemy dane umożliwiające identyfikację osoby, które zbieramy bezpośrednio do celów targetowania przez okres potrzebny do przetworzenia ich w określonym celu, po czym stosujemy środki na rzecz ich trwałego usunięcia lub, w niektórych przypadkach anonimizowanie lub pozbawienie elementów pozwalających na identyfikację. Okresowo sprawdzamy przechowywane przez nas dane osobowe i usuwamy je w bezpieczny sposób lub w niektórych przypadkach anonimizujemy je, gdy nie ma już potrzeby prawnej, biznesowej lub konsumenckiej, aby je zachować.

Preferencje dotyczące rezygnacji

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie marketingu bezpośredniego od firmy Jack Link’s, zapewniamy mu możliwość aktualizacji swoich danych lub rezygnacji z wykorzystywania jego danych do celów niezwiązanych bezpośrednio ze złożeniem, przetwarzaniem, realizacją lub dostarczeniem zamówienia produktu lub usług serwisowych dotyczących produktu. Aby zrezygnować z komunikacji marketingowej, użytkownik może:

 • Przesłać nam e-mail na adres [E-mail: careline@jacklinks.com;
 • Skontaktować się z nami przy pomocy e-maila pisząc na niżej podany adres w sekcji „Kontakt”, lub
 • Zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail w dowolnym momencie [klikając tutaj] / [anulując subskrypcję lub postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości e-mail].

W przypadku gdy użytkownik otrzymuje informacje marketingowe od jednej lub więcej marek z Rodziny Marek Link Snacks, Inc., należy zrezygnować indywidualnie z każdej z marek, od których otrzymujesz informacje marketingowe dotyczące danej marki.

Jakie kroki podejmujemy, aby chronić twoje dane

Stosujemy odpowiednie środki administracyjne, fizyczne i techniczne dotyczące wszelkich informacji o użytkownikach gromadzonych na tej Stronie lub za jej pośrednictwem.

Dzieci poniżej szesnastego roku życia

Nasza Strona nie jest zaprojektowana ani przeznaczona do tego, aby korzystały z niej dzieci i osoby poniżej szesnastego roku życia bez zgody rodzica lub opiekuna; nie gromadzimy świadomie danych od żadnej osoby poniżej szesnastego roku życia.

Linki do innych stron

Strona ta może zawierać linki do innych stron internetowych obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne, w tym w niektórych przypadkach do naszych sprzedawców zewnętrznych. Jack Link’s nie kontroluje tych stron i nie ponosi odpowiedzialności za ich sposób postępowania względem danych. Wszelkie informacje przekazywane przez użytkownika podmiotom zewnętrznym na ich stronach internetowych są objęte ich polityką prywatności i gromadzenia danych i nie podlegają niniejszej Polityce prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności zamieszczoną na stronie odwiedzanej przez użytkownika, zanim skorzysta on z witryny lub poda jakiekolwiek dane osobowe. Strona może również zawierać pewne ikony mediów społecznościowych lub widżety. Mimo że użytkownik może obejrzeć materiał, do którego podaliśmy link, może on być zmuszony utworzyć indywidualne konto lub zarejestrować się, aby korzystać z tych stron portali społecznościowych innych firm lub korzystać z funkcji interaktywnych. Każda interakcja w portalach społecznościowych podlega warunkom użytkowania i polityce prywatności danego portalu.

Twoje prawa do prywatności w Kalifornii

Kodeks Cywilny Kalifornii § 1798.83 zezwala użytkownikom będącym mieszkańcami Kalifornii na zapytanie o pewne informacje dotyczące ujawnienia przez nas danych osobowych podmiotom zewnętrznym w celach marketingu bezpośredniego. Aby złożyć takie zapytanie, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Transfery międzynarodowe

Jack Link’s to firma globalna, która może, lub której dostawcy usług mogą, przetwarzać, przekazywać i przechowywać dane o naszych użytkownikach na serwerach zlokalizowanych w pewnej liczbie krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym w Stanach Zjednoczonych. Podejmujemy kroki w celu zastosowania odpowiednich zabezpieczeń dla tych transferów danych. W trakcie świadczenia Usług lub w inny sposób Twoje dane zostaną przeniesione do: [wstaw listę krajów]. W niektórych z tych lokalizacji przepisy dotyczące ochrony danych mogą być mniej rygorystyczne niż w Twoim kraju. W szczególności w przypadku przekazywania danych poza EOG będziemy stosować zatwierdzone standardowe klauzule umowne UE. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronimy Twoje dane (włącznie z otrzymywaniem kopii takich zabezpieczeń) w odniesieniu do transferów poza EOG, skontaktuj się z nami przy pomocy danych zawartych w poniższej sekcji „Kontakt”.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz skontaktować się z administratorem danych tej Strony na adres e-mail: Email: careline@jacklinks.com